SBB One Car Too Far Facebook takmičenje (u daljem tekstu "takmičenje"), koje organizuje kompanija SBB, (u daljem tekstu "sponzor") će se sprovoditi po ovim pravilima ("Zvanična pravila"). Ne morate ništa kupiti da biste učestvovali ili pobedili, a možete učestvovati samo jednom. Takmčenje je otvoreno za učesnike/takmičare (u daljem tekstu "učesnici") iz Srbije starije od 18 godina. Pravo učešća nemaju zaposleni kao i njihovi članovi uže porodice, sponzora i/ili uživalaca njegovih licenci, njegovih reklamnih, promoterskih ili produkcijskih agencija i provajderskih kompanija koje organizuju ovo takmičenje. Uzimanjem učešća u takmičenju učesnici su saglasni sa ovim Zvaničnim pravilima i odlukama sudija koje su konačne i obavezujuće u svim stvarima vezanim za ovo takmičenje.


Ovo takmičenje počinje 11.09.2012. i završava se 09.10.2012. (u daljem tekstu "vremenski period programa").

KAKO UČESTVOVATI

Da biste ostvarili pravo da učestvujete i pobedite, neophodno je da postanete fan “SBB” Facebook stranice i da ste stariji od 18 godina (ili uneti zahtevane podatke u obrazac o učestvovanju). Podatke koje date će koristiti jedino Sponzor i Facebook prema njegovim Opštim uslovima (Terms and Condition), u skladu sa pozitivnim propisima o zaštiti podataka koji se odnose na realizaciju vašeg učestvovanja na ovom takmičenju. Prikupljene informacije će biti uništene nakon isteka vremenskog perioda programa. Sponzor neće preneti niti otkriti nekoj trećoj strani informacije koje vi podnesete.

NAGRADE

Glavnom pobedniku takmičenja sleduje put u Abu Dabi na Formulu 1. Nagrada uključuje avionsku kartu, 4 noćenja u hotelu od 4 zvezdice, 3 ulaska na događaj Formula 1 za 2 osobe.

Nedeljne nagrade su setovi alata za automobil.

Nagrade se ne mogu preneti, proslediti, ustupiti za gotov novac ili zameniti, osim od strane Sponzora koji može po svom slobodnom nahođenju zameniti svaku nagradu drugom poredive vrednosti, ukoliko reklamirana nagrada na bilo koji način postane nedostupna.

ODREĐIVANJE POBEDNIKA

Takmičari svake nedelje, tokom 5 nedelja, odgovaraju na pitanje vezano za aktuelnu emisiju One Car Too Far.

Nedeljna nagrada (set alata za automobil) se osvaja za najbrži tačan odgovor na aktuelno nedeljno pitanje.

Vreme teče od trenutka kada se pitanje pojavi do trenutka kada korisnik odgovori na pitanje. Proteklo vreme se izražava u stotinkama. Maximalno vreme koje može da istekne je 1 dan (u stotinkama 8.640.000) Za netačan odgovor se dodaje 1 dan (izraženo u stotinkama 8.640.000)

Glavna nagrada je put na Formulu 1 u Abu Dabi.

Takmičari će biti rangirani sistemom bodovanja koji se formira na sledeći način:

Vreme teče od trenutka kada se pitanje pojavi do trenutka kada korisnik odgovori na pitanje. Proteklo vreme se izražava u stotinkama. Maximalno vreme koje može da istekne je 1 dan (u stotinkama 8.640.000)
Za netačan odgovor se dodaje 1 dan (izraženo u stotinkama 8.640.000)
Na svakih 10 pozvanih prijatelja, vreme se umanjuje za 100 stotinki do maksimalnih 1000 stotinki (100 prijatelja).

Pobednici će biti obavešteni elektronskim putem, a obaveštenje o pobednicima će biti objavljeno na “SBB” Facebook stranici. Pobednici će biti zamoljeni da potvrde svoj identitet, u suprotnom pobednici gube pravo na nagradu. U slučaju takvog gubitka prava na nagradu, sponzor će izabrati nekog drugog za pobednika na osnovu gore datih selekcionih kriterijuma ili nagradu dodeliti po svom nahođenju. Nagrada će pobedniku biti uručena lično, preko posrednika ili eventualno dostavljena na adresu koju da pobednik. Dostava može biti kurirskom službom, poštom ili na drugi način o čemu odlučuje isključivo sponzor. Sponzor nije odgovoran ni za kakav gubitak ili štetu bilo koje prirode (uključujući, ali bez ograničenja i indirektne i proistekle gubitke/štete), koja nastane prilikom isporuke nagrade pobedniku.

OPŠTA PRAVILA

Uzimanjem učešća se prihvata: (a) pridržavanje ovih Zvaničnih pravila i (b) da učesnik oslobađa i da će štititi sponzora, njegove filijale i podružnice, reklamne i promoterske agencije, kao sve njihove agente, direktore, zaposlene, predstavnike i posrednike od svih odgovornosti ili povreda prava, gubitak ili štetu bilo koje vrste koja nastane u celosti ili delimično, direktno ili indirektno, po osnovu prihvatanja, posedovanja, zloupotrebe ili korišćenja bilo koje nagrade (u smislu ovog teksta) ili učestvovanja na ovom takmičenju, ili drugih radnji vezano za ovo takmičenje. U slučaju da se uspostavi da pobednik nije imao pravo učestvovanja ili da se nije pridržavao ovih Zvaničnih pravila, on gubi pravo na pobedničku nagradu i biće izabran drugi pobednik.

SPONZOR

SBB doo.

Zvanična pravila će biti tumačena po zakonima Republike Srbije.
U najvećoj, primenljivim zakonima dozvoljenoj meri, Sponzor zadržava pravo da po isključivo svom nahođenju dopuni, povuče ili revidira ova Zvanična pravila i nagrade u bilo kom trenutku i bez objave, te u takvim slučajevima Sponzor neće snositi nikakvu odgovornost. Primate k znanju i saglasni ste da se neće tolerisati nikakvi oblici prevara. Svaka osoba koja bude zatečena u prevari, što ustanovljava Sponzor po svom apsolutnom diskrecionom pravu, biće odmah diskvalifikovana za takmičenje. Ovu promociju ni na koji način ne sponzoriše, odobrava, niti sprovodi Facebook, niti je sa njome povezan. Razumete da svoje informacije dajete Sponzoru a ne Facebook-u. Informacije koje date će biti korišćene isključivo za namene koje su sadržane u Politici privatnosti sponzora. Ovime Facebook oslobađate svake odgovornosti vezano za takmičenje.